Projektu organizē Sociāli Orientētu Projektu Aģentūra
www.sopa.lv
tālrunis: +371 29 504754

Projektu atbalsta:

Rīgas Domes kultūras un reliģisko lietu komiteja
UNESCO Latvijas Nacionālā komisija
Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejs
LR Kultūras ministrija
LR prezidenta kanceleja
Muzeju valsts pārvalde
Valsts Kultūras Pieminekļu Aizsardzības Inspekcija
The project is organised by Socially Oriented Projects Agency
www.sopa.lv
phone: +371 29 504754

The project is supported by:

Riga City Council
Latvian National Commission for UNESCO
Museum of the History of Riga and Navigation
Ministry of Culture of the Republic of Latvia
LR President’s Chancery
State Museum Administration
State Inspection for Heritage Protection
Проект организован Агентством социально ориентированных проектов
www.sopa.lv
телефон: +371 29 504754

Проект поддержали:

Комитет по делам культуры, искусства и религии Рижской Думы
Латвийская Национальная Комиссия ЮНЕСКО
Музей истории Риги и мореходства
Министерство культуры ЛР
Канцелярия президента ЛР
Государственное музейное управление
Государственная инспекция по охране памятников культуры